Anasayfa Site Haritası Atak Mail  
| | | |
 
  Kurumsal
  Hakkımızda
    Misyon & Vizyon
    Kalite Politikası
    Basın Odası
     
  Faaliyetlerimiz
    Müşavirlik
    Projelendirme
    Ölçüm Hizmetleri
    Bakım Hizmetleri
    Taahhüt
    Tüketici Danışmanlığı
    Elektrik Mühendislği Danışmanlık Hizmeti
 

TOPRAKLAMA NEDİR?ölçüm hizmetleri
Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile, toprağa bir iletken ile birleştirilmesine TOPRAKLAMA denir.


TOPRAKLAMA ÇEŞİTLERİ
Koruma Topraklaması; İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan kısımlarının topraklanmasıdır. Koruma topraklaması, alçak gerilim tesislerinde temas gerilimine karşı korunma yöntemlerinden biridir. Yüksek gerilim tesislerinde ise temas gerilimine karşı korumada kullanılacak tek yöntemdir. İşletme araçlarının aktif olmayan bölümleri, uygun şekilde toprak içine tesis edilmiş olan bir topraklama düzenine bir iletken ile koruma topraklaması elde edilir. Burada uygulanan yöntem ile, hata halinde, insan vücudu üzerinden geçecek akımı oldukça küçük tutmak ve bu arada devredeki koruma cihazlarının çalışmasını sağlayarak arızalı kısmın, hızla devre dışı olmasını sağlamaktır.

İşletme Topraklaması; İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanmasıdır. Alçak gerilim şebekelerinde, transformatörlerin sıfır noktalarının, doğru akım tesislerinde bir kutbun veya orta iletkenin topraklanması ile yapılır. Böylece sistemde, toprağa karşı oluşacak gerilimin belirli değerleri aşmamasına çalışılır.  Orta ve yüksek gerilim şebekelerinde işletme topraklaması ülkelerin yönetmeliklerine göre değişmektedir. Ülkemizde Orta gerilim şebekeleri direnç üzerinden topraklanmaktadır. Yüksek gerilim şebekelerinin ise direkt olarak topraklanması yoluna gidilmektedir.

Fonksiyon Topraklaması
; Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır. Yıldırımın etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması, zayıf akım cihazlarının topraklanması fonksiyon topraklamasına birer örnektir.

Yüksek Gerilim Tesislerinde Topraklama; Topraklama tesislerinin kurulması için temel koşullar;
•    Mekanik dayanım ve korozyona karşı dayanıklılığın sağlanması,
•    Isıl bakımdan en yüksek hata akımına (hesap yolu ile bulunan) dayanıklılık,
•    İşletme araçları ve nesnelerin zarar görmesinin önlenmesi,
En yüksek toprak hata akımı esnasında, topraklama tesislerinde ortaya çıkabilecek gerilimlere karşı insanların güvenliğinin sağlanması.
.
ANİ AŞIRI GERİLİMİN ZARARLARI
İşletmeler İçin "Ani Aşırı Gerilimin Meydana Getirdiği Zararlar"
•    Elektronik cihazlarda kart yanmaları ve lojik kontrollü cihazlarda program silinmeleri, 
•    Endüstriyel sistemlerde ölçüm-kontrol sistemlerinin durması sonucu zararlı maddelerin sızması, 
•    Robotik sistemlerin kontrolden çıkması sonucu zarar ve aksamaların oluşması, 
•    Telefon santrallerinin hasar görmesi sonucu haberleşmenin durması, 
•    Ekipman arızalarına bağlı olarak üretim kayıpları ve verimliliğin düşmesi,
•    Müstakil Binalar ve Okullar İçin " Aşırı Gerilimin " Meydana Getirdiği Zararlar
•    Elektronik cihazlarda( Televizyon ,VCD,DVD Player, Bilgisayar v.b.) hasarlara, 
•    Buzdolabı,çamaşır ,bulaşık makinaları ve mikrodalga fırınların elektronik   kartlarının yanmasına , 
•    Uydu sistemlerinin ( LNB , Receiver ) yanması v v.s. olarak sıralanabilir.


TOPRAKLAMA RAPORU
Topraklama raporu  hizmetini Elektrik Mühendisler Odası topraklama yetki belgeli mühendislerimizle veriyoruz. SMM, Büro Tescil Belgeleri rapora eklenmektedir. Topraklama Raporu TSE, Çalışma bakanlığı, İş güvenliği, İtfaiye ve belediye dahil tüm kurumlarda geçerlidir.
Topraklama Tesislerinde Muayene, Ölçme ve Denetleme
Yönetmelik madde 10-a da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşmalarında periyodik olarak kontrol edilecektir.
Yapılacak kontroller;

 • Gözle muayene,
 • Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
 • Toprak özgül direncinin ölçülmesi,
 • Topraklama direncinin ölçülmesi,
 • Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi…

şeklinde sıralanabilir.
Topraklama Tesislerinin İşletme Dönemi İçinde Denetleme Periyotları

 • Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri (Hatlar hariç) : 2 yıl
 • Enerji nakil ve dağıtım hatları : 5 yıl

Sanayi Tesisleri ve Ticaret Merkezleri;

 • Topraklama ilişkin dirençlerin muayene ve ölçülmesi : 1yıl
 • Sabit işletme elemanları : 1yıl
 • Yer değiştirebilen işletme elemanları : 6ay


 

 

   

 

 

 

  AnasayfaKurumsal Faaliyetlerimiz Kariyer Referanslarımız İletişim Site Haritası